Kancelaria adwokacka

Adwokat Katarzyna Nycz

Ukończyła w roku 2008 studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie studiów odbywała praktyki w Kancelarii Radcy Prawnego oraz Kancelarii Adwokackiej, asystując w prowadzonych postępowaniach oraz uczestnicząc w rozprawach sądowych. Aplikację adwokacką odbywała w latach 2010 - 2012 pod patronatem Adwokata Jana Kowalika, prowadząc sprawy m.in. z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego. Czynności adwokackie wykonywała na rzecz klientów indywidualnych reprezentując ich przed sądami, sporządzając pisma procesowe oraz dokonując analizy przepisów i orzecznictwa w indywidualnych sprawach. W 2012 r. ukończyła Aplikację Adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, zdając następnie z wyróżnieniem w 2013 r. egzamin adwokacki i uzyskując wpis na listę adwokatów.

Od 2008 r., w trakcie aplikacji adwokackiej i po jej zakończeniu pracowała w dziale podatkowym KPMG Tax M. Michna Sp. k.(biuro w Katowicach), jednej z największych firm doradztwa podatkowego należącej do tzw. "wielkiej czwórki". Pracując w KPMG Tax M. Michna Sp. k. doradzała podmiotom m.in. z branży samochodowej, węglowej, stalowej oraz chemicznej. W trakcie pracy doradzała klientom w ramach bieżącej działalności sporządzając opinie prawno - podatkowe, udzielając porad, reprezentując klientów przed organami administracji, sporządzając pisma procesowe a także przygotowywała dokumentacje cen transferowych dla podmiotów powiązanych oraz prowadziła szkolenia z zakresu tematyki podatkowej. Doradzała klientom zarówno z Polski jak i z zagranicy. Biegle posługuje się językiem angielskim.

W trakcie pracy brała udział w licznych szkoleniach dotyczących przepisów prawa podatkowego zarówno krajowych jak i międzynarodowych, w tym organizowanych m.in. przez IBFD tj. Międzynarodowe Biuro Dokumentacji Fiskalnej.

W 2009 r. ukończyła studia podyplomowe "Strategia podatkowa" na Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach. 

Obecnie współpracuje także z KPMG Tax. M. Michna w zakresie spraw podatkowych oraz postępowań sądowych. 

Adwokat Katarzyna Nycz

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyny Nycz to indywidualna praktyka, w ramach której świadczone są usługi prawnicze i szkoleniowe zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Kancelaria specjalizuje się w tematyce prawa cywilnego, podatkowego, handlowego oraz prawa karnego w tym karno-skarbowego.

Kancelarię cechuje indywidualne podejście do każdej sprawy z uwzględnieniem stanowiska Klienta.

Najnowsze wiadomości

Obszary działalności

  • prawo cywilne
  • prawo podatkowe
  • prawo administracyjne
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • prawo gospodarcze i handlowe
  • prawo karne