Cennik

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z Klientem, z uwzględnieniem jego sugestii na podstawie:

  • uzgodnionego ryczałtu (miesięcznego lub jednorazowego),
  • stawek godzinowych.

W uzasadnionych charakterem sprawy przypadkach, na prośbę Klienta, część wynagrodzenia może być uzależniona od wyniku sprawy (tzw. success fee).

Każdorazowo wysokość wynagrodzenia określana jest po przedstawieniu sprawy przez Klienta, uwzględniając przewidywany nakład pracy Adwokata. Wynagrodzenie nie obejmuje dodatkowych kosztów opłat sądowych i administracyjnych oraz innych kosztów związanych ze świadczeniem przez Adwokatów usług, w tym kosztów dojazdu do Klienta etc.

Adwokat Katarzyna Nycz

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyny Nycz to indywidualna praktyka, w ramach której świadczone są usługi prawnicze i szkoleniowe zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Kancelaria specjalizuje się w tematyce prawa cywilnego, podatkowego, handlowego oraz prawa karnego w tym karno-skarbowego.

Kancelarię cechuje indywidualne podejście do każdej sprawy z uwzględnieniem stanowiska Klienta.

Najnowsze wiadomości

Obszary działalności

  • prawo cywilne
  • prawo podatkowe
  • prawo administracyjne
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • prawo gospodarcze i handlowe
  • prawo karne